กล้วยหอมทอด อบกรอบ แผ่นหนา

กล้วยหอมอบกรอบ หอมอร่อย เคี้ยวเพลิน มีขนาดให้เลือก

  • น้ำหนัก 100 กรัม
  • น้ำหนัก 200 กรัม

In Stock