กล้วยหอมทอด อบกรอบ แผ่นหนา

กล้วยหอมอบกรอบ หอมอร่อย เคี้ยวเพลิน

  • น้ำหนัก 100 กรัม ราคา 60 บาท
  • น้ำหนัก 200 กรัม ราคา 100 บาท

In Stock