ทุเรียนกวนหมอนทอง100%

ทุเรียนกวนหมอนทองแท้100% ใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองล้วนใช้เวลากวน 6-7 ชั่วโมง จนเนื้อแห้ง เหนียว สีสวย เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารกันบูด

  • แบบแท่งเล็กน้ำหนัก 150 กรัม
  • แบบแท่งใหญ่น้ำหนัก 300 กรัม
  • แบบกิโลสุดคุ้ม

น้ำหนัก 500 กรัม
น้ำหนัก 1 กิโล

In Stock