สละ สุมาลี

สละ สุมาลี หอมหวาน สดๆ จากสวน จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์เป็นกันเอง

  • น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

In Stock